Użytkownik

Logowanie

Zamknij

Dla klientów z aktywnym pakietem
Opieki Technicznej

Nie posiadasz jeszcze konta?

Zarejestruj się

Ukryte poradniki, instrukcje i zalecenia dostępne tylko po zalogowaniu na konto.


Możliwości ustawień cen produktów

 • Ukrywanie ceny przed klientem

  Możesz ukryć ceny produktów w sklepie które będą niewidoczne dla gości i bez posiadania konta klienta w sklepie, nikt ich nie zobaczy.

 • Sprzedaż hurtowa i detaliczna

  Sprzedasz produkty w detalu lub w cenach hurtowych. Możesz jednocześnie prowadzić sprzedaż hurtową oraz detaliczną a klientów hurtowych przypisać do jednego z 10 poziomów cenowych.

 • 10 różnych cen

  Dodasz aż 10 różnych cen do jednego produktu oraz wprowadzisz gradację cenową, czyli cenę produktu uzależnioną od ilości kupowanych sztuk.

 • Opakowania zbiorcze

  Wprowadzisz ilość w opakowaniu zbiorczym, dzięki czemu klient będzie mógł kupować na pełne opakowania lub jako wielokrotność z minimalną ilością sztuk zakupu.

 • Rożne stawki VAT

  Cenę produktu możesz wyświetlać w sklepie jako cena brutto lub z podziałem na cenę netto i cenę brutto. Określisz różne stawki podatku VAT dla każdego produktu osobno oraz klientom zagranicznym przydzielisz podatek VAT=0%

  Dodatkowo ustawisz sposób wyliczania podatku: od cen netto lub od cen brutto

 • Automatyczne wyliczanie marży

  Wprowadzasz własne ceny zakupu oraz ustawisz automatyczne wyliczanie cen produktów według ustawionej marży.

  Stawkę marży ustawisz osobno dla każdego poziomu cenowego.

 • Ceny promocyjne

  Możesz dodawać do produktu ceny promocyjne oraz ustawić czas rozpoczęcia obowiązywania ceny promocyjnej oraz czas zakończenia.

 • Szybka zmiana ceny

  W panelu administratora sklepu będziesz mógł w szybki sposób zarządzać wszystkimi cenami produktów bez potrzeby wchodzenia pojedynczo w każdy produkt.

 • Waluty

  Wprowadzisz różne waluty do sklepu oraz ustawisz własny kurs lub automatycznie pobierany wg tabeli NBP

 • Filtrowanie produktów po cenie

  Automatyczne i dynamiczne pole filtrów w kategorii pozwoli klientowi wyświetlić produkty w przedziale min. oraz max. kwoty jaka go interesuje.

 • Wyświetlanie zniżki

  W produktach które posiadają aktywną i ustawioną cenę promocyjną wyświetlisz wartość zniżki kwotowej lub procentowej

 • Zmiana ceny po wyborze atrybutu

  Możesz posiadać w sklepie jeden produkt z różnymi wariantami, a do każdego z wariantów dodasz kwotę zwiększającą lub zmniejszającą cenę produktu.

 • Rabaty

  W produktach które posiadają aktywną i ustawioną cenę promocyjną wyświetlisz wartość zniżki kwotowej lub procentowej


Inne funkcjonalności